Vernisáž výstavy Tomáš Moravec – Zvedat plochy?

STŘEDA 17. 8. / OD 19.00 

#díra
Díra je dočasný, zástupný symbol pro chybějící část celku.
Díra definuje to, co v celkovém prostoru chybí, zviditelňuje kontury absence.
Díra vytváří dvojznačnou situaci. Narušuje spojitost prostoru, ale ve stejné chvíli podněcuje úvahu o jeho celistvém tvaru. V textu by nebyla mezerou, ale spíše pomlčkou, spojovníkem. V kontextu města je manifestací nedokončenosti, transformativních procesů a jejich destruktivních i imaginativních potenciálů.
Díra je chybou, otevírající možnost změny.

Kurátorka výstavy: Kateřina Palešníková