Výstava Předměty dotyčné v Galerii FAVU

 
Výstava Předměty dotyčné představuje mladé umělkyně, které jsou spojeny s ateliérem Přírodní materiály na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (pedagogické vedení Robert Vlasák a Jan Krtička). Nejedná se však o ateliérovou výstavu. Výstava chce spíše ukázat na určitou podobu přemýšlení o vizuálním umění, odrážející citlivost k materiálu, prostoru a času, a současně rezonující s technologicky nabytou dobou, v níž se umělkyně (* kol. roku 1995) pohybují zcela samozřejmě.
 
Spojnicí ve vybraných dílech je vztah k předmětům a věcem kolem nás. Předměty jsou oživovány často prostřednictvím haptického zážitku a fyzické či jiné interakce – ne náhodou se v zastoupené tvorbě vícekrát objevuje forma hrací skříňky, strojku a odlitku. Oživování věci, navázání kontaktu s předmětem může mít také formu doteku v různých škálách, podobách i fázích tvorby. Vybraná díla tak ukazují, jak se neživá věc, onen činností oživovaný předmět, zpětně dotýká nás samých. Předmět/objekt není jen dotčený/dotýkaný ale také dotýkající (se), a oba tyto procesy jsou na sobě vzájemně závislé. Tímto přístupem se narušují ustálené bipolární kategorie subjekt/objekt, akcentované záměrně v názvu výstavy. Podobně jako je ve feministických teoriích uvažováno o navracení pohledu divákovi, můžeme zde uvažovat o navracení dotyku předmětem.
 
Kurátoři:
Vendula Fremlová, Robert Vlasák
Vystavující:
Kateřina Jičínská, Kateřina Krejčí, Lucie Medřická, Lucie Oplíštilová, Klára Samcová, Kateřina Šindelková, Magdalena Šťastníková
 

Předměty dotyčné

1. – 28. července 2021
Galerie FAVU
Údolní 244/53, Brno