Zimní sklizeň / výstava klauzur

Výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu UJEP ze zimního semestru 2018/2018

► Komentované prohlídky pro veřejnost:
sobota 9. 2. 2019 – 13h, 15h a 17h

► KATEDRA FOTOGRAFIE
Vedoucí katedry: doc. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.

Aplikovaná a reklamní fotografie
Fotografie
Photography

► KATEDRA ELEKTRONICKÉHO OBRAZU
Vedoucí katedry: doc. Mgr. Michaela Thelenová

Digitální media
Interaktivní média
Performance
Time-Based Media

► KATEDRA VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE
Vedoucí katedry: prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D.

Grafický design I
Grafický design II
Vizuální design

► KATEDRA UŽITÉHO UMĚNÍ
Vedoucí katedry: Mgr. MgA. Jan Krtička, Ph.D.

Oděvní a textilní design
Přírodní materiály
Sklo

► KATEDRA DESIGNU
Vedoucí katedry: prof. ak. arch. Jan Fišer

Design interiéru
Design keramiky
Produktový design

► Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
Pasteurova 9 (kampus UJEP)
Ústí nad Labem
40096

www.fud.ujep.cz
fb.com/fud.ujep

fud@ujep.cz
martina.liskova@ujep.cz

UDÁLOST

PLAKÁT

TISKOVÁ ZPRÁVA