Zápisy ze zasedání kolegia děkana

Zápis z kolegia děkana 21. 9. 2021
Zápis z kolegia děkana 18. 5. 2021
Zápis z kolegia děkana 27. 4. 2021
Rozšířené kolegium děkana 30. 3. 2021 - zápis
Zápis z kolegia děkana 23. 2. 2021
Zápis z kolegia děkana 19. 1. 2021
Zápis z kolegia děkana 24. 11. 2020
Zápis z kolegia děkana 20. 10. 2020

Zápis z kolegia děkana 15. 9. 2020
Zápis z kolegia děkana 26. 5. 2020

Zápis z kolegia děkana 21. 4. 2020
Zápis z kolegia děkana 25. 2. 2020  
Zápis z rozšířeného kolegia děkana 7. 1. 2020
Zápis z kolegia děkana 7. 1. 2020
Zápis z kolegia děkana 17. 12. 2019