Galerie Venek v Karlových Varech nabízí možnost zapojit se do výstavního programu

Galerie Venek je výstavní platforma v Karlových Varech, která se ze své podstaty zaměřuje hlavně na jevy, které se vyskytují venku – ve veřejném prostoru, ať už sociálním nebo enviromentálním, ale zejména na ty, které jsou venku z komfortní zóny = komplikované, nepohodlné, zapomenuté, přehlížené. Galerie aktuálně připravuje výstavní program pro podzim 2024 a 2025, do kterého je možné se zapojit. Více informací o činnosti galerie najdete v těchto dokumentech:
 
 
Galerii můžete kontaktovat na sociálních sítích nebo na e-mailu galerievenek@gmail.com.