Informace o přijímacím řízení do bakalářského studia na FUD UJEP na akademický rok 2023/2024

Přijímací řízení se uskuteční ve čtvrtek 19. 1. a v pátek 20. 1. 2023.

Dne 19. 1. 2023 donesete své portfolio – domácí práce, které odevzdáte v ateliéru, do kterého se hlásíte.

V aule č. 537 (4. patro) předložíte ke kontrole doklad totožnosti a na základě prezence předáme Vaši přihlášku do příslušného ateliéru.

Pozvánku s podrobnými informacemi a s harmonogramem řízení Vám pošleme e-mailem ve čtvrtek 5. 1. 2023.

Termín pro podání přihlášky byl prodloužen do 2. 1. 2023. Připomínáme, že po zadání elektronické přihlášky je třeba vytištěnou e-přihlášku donést nebo poslat poštou a uhradit poplatek 500,- Kč, a to nejpozději do pondělí 2. 1. 2023 (lékařské potvrzení: nepožadujeme; elektronické přílohy: nepožadujeme).

https://fud.ujep.cz/studium/prijimaci-rizeni/