Zveřejněny anotace prezentací mezinárodní konference Gardening of Soul: Resources of Perspectives

22. – 23. 2. 2024 / Červená aula UJEP

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Dům umění Ústí nad Labem

si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci

GARDENING OF SOUL: RESOURCES OF PERSPECTIVES

která proběhne 22. – 23. 2. 2024 v červené aule UJEP.

Vstup zdarma.

V níže uvedeném programu mezinárodní konference GARDENING OF SOUL: RESOURCES OF PERSPECTIVES jsou zveřejněny anotace jednotlivých konferenčních příspěvků, a to po kliknutí na názvy příspěvků v konferenčním programu.

program

REGISTRACE

–––––

Mezioborově chápané téma konference GARDENING OF SOUL: RESOURCES OF PERSPECTIVES přibližuje různorodé reálné či symbolické aspekty zahradničení (ve smyslu péče o lokalitu a přírodu, všeobecný blahobyt, jednotlivé komunity, konkrétní jedince a trvalou udržitelnost) z perspektivy aktuálních kurátorských strategií, současných uměleckých projevů i širších filozofických, sociálních, geografických či environmentálních souvislostí.

Více informací na webu