Přihlášky k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studia na FUD UJEP pro akademický rok 2023/2024

Přihlášky do navazujícího magisterského studia (Design, Výtvarná umění) je možné podávat do 28. 2. 2023. Elektronická přihláška je již otevřena.

Přihlášky do navazujícího magisterského studia (Kurátorská studia) je možné podávat do 31. 3. 2023. Elektronická přihláška bude otevřena až po udělení akreditace NAÚ. Sledujete web.

Přihlášky do navazujícího magisterského studia v anglickém jazyce (Fine Art) je možné podávat do 28. 4. 2023. Je možné podat pouze písemnou přihlášku.

Více informací k přijímacímu řízení naleznete zde:
https://fud.ujep.cz/studium/prijimaci-rizeni/
https://fud.ujep.cz/en/study/admission-procedure/

E-přihláška ke studiu