Studijní pobyty a praktické stáže v ZS 2024/2025

Fakulta umění a designu vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v zimním semestru akademického roku 2024/2025.

Výběrového řízení pro studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ proběhne 28. 02. 2024.

Praktickou stáž je možné uskutečnit již od 01. 07. 2024.

Studenti se přihlašují pomocí portálu IS/STAG. Přihlášky se odevzdávají od 08. 02. 2024 do 27. 02. 2024. Více informací naleznete na nástěnných tabulích  nebo v dokumentu ke stažení ZDE.

Dokumenty k výběrovému řízení:

Studijní pobyty:
Přihláška na výjezd
Žádost ateliéru

Praktické stáže:
Přihláška na výjezd
Žádost ateliéru
Ustanovení mentora
Studijní smlouva