Čelem k umění

O cyklu

Cyklus hostujících přednášek je organizován v rámci povinně volitelného studijního předmětu KDT/850 Prezentace uměleckého díla II. V letním semestru akademického roku 2022/2023 budou přednášky až na vyznačené výjimky probíhat prezenčně každou středu od 16.30 hodin na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v Aule číslo 537. Přednášky probíhají od 22. 2. do 26. 4. 2023 a budou vždy individuálně anoncovány na webu a sociálních sítích fakulty. Celkově tedy proběhne deset přednášek.

Změny programu či formy jednotlivých přednášek jsou vyhrazeny. O změnách programu budou studentky a studenti včas informováni. Informace o všech proběhlých přednáškách naleznete zde. Všechny přednášky zaznamenané online naleznete na Youtube kanále Čelem k umění.

prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
kurátor cyklu hostujících přednášek Čelem k umění

Program na letní semestr 2022/23

Čelem k umění / Nikita Kadana

Přednáška Nikity Kadana: At the Place of History / středa 14. 3. / 16:00 hodin/ Aula 537

Čelem k umění / Karel Císař

Abstrakce, algoritmizace, spekulace. Přednáška Karla Císaře, teoretika umění a kurátora z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.  Středa 22. 11. 2017 / od 16 hodin / Aula 537

Čelem k umění / Karel Císař

Systémová estetika a nový materialismus. Přednáška Karla Císaře, teoretika umění a kurátora z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. 
Středa 15. 11. 2017 / od 16 hodin / Aula 537 / Budova FUD / Pasteurova 9, Ústí nad Labem

Čelem k umění / Václav Janoščík

Václav Janoščík Ontologie současných seriálů. Přednáška z cyklu Čelem k umění
Středa 8. 11. 2017 / 16:00 hodin / Aula 537 / FUD 

Čelem k umění / Václav Janoščík

Přednáška teoretika umění a filosofa Václava Jánoščíka v rámci přednáškového cyklu Čelem k umění.

Spekulativní dějiny a objektivní budoucnost 
Středa 1. 11. 2017 / od 16 hodin / Aula 537 / Budova FUD / Pasteurova 9, Ústí nad Labem

Čelem k umění / Jacques Rupnik

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nadl Labem Vás zve na přednášku významného politologa a historika Jacquese Rupnika v rámci přednáškového cyklu Čelem k umění.

Úterý 31.10. 2017 / od 16 hodin / Aula 537 / Budova FUD / Pasteurova 9, Ústí nad Labem

Čelem k umění / Michal Koleček

Přednáška Michala Kolečka

Bytí v obrazu – Apropriace a interpretace totalitních vizuálních kódů a hledání demokratické identity ve středoevropském společenském kontextu

Středa 4. 10. od 16 hodin v aule č. 537 (4. patro, FUD UJEP, Pasteurova 9)