Čelem k umění / FUDSTREAM 20/21

Grafické zpracování: Adéla Bierbaumer 

Přednáškový cyklus i v tomto semestru bude probíhat on-line každou středu v odpoledních hodinách.

Protože není v současné situaci možné stanovit pevný program, budou jednotliví přednášející oznamováni vždy s několikadenním předstihem.

Link na stream najdete vždy na stránkách www / facebook / instagram

#1_____21. 10. 2020____16:30

Petr FischerNorma, Situace, Dílo
filozof, novinář a bývalý ředitel stanice Český rozhlas Vltava  

Facebooková událost

PREZENTACE

SLEDOVAT PŘEDNÁŠKU

#2_____4. 11. 2020____16:30

Vít HavránekKdo a proč (ne)potřebuje další bienále? První edice bienále Ve věci umění. 
— Teoretik a kurátor současného umění, kurátor tranzit.cz a prorektor Akademie výtvarných umění v Praze

Před konáním první edice bienále Ve věci umění, které organizuje tranzit.cz, její kurátoři (Vít Havránek, Tereza Stejskalová) zorganizovali dvě mezinárodní sympozia na téma "bienalizace" a téma publika. Zmíním se o některých inspiracích i kritikách, jež v příspěvcích a debatách zazněly. V praktické rovině přineslo první sympozium bližší spolupráci mezi bienálemi ve Varšavě, Kyjevě, Budapešti a Praze a vytvoření aliance, kterou krátce představím. Virtuálně projdeme výstavami v Městské knihovně a Pražské tržnici s detailnějším představením některých prací a čas na závěr bude věnován otázkám a připomínkám. Čelem k umění - Pojď blíž.

Facebooková událost

PREZENTACE

SLEDOVAT PŘEDNÁŠKU

(odkaz bude přístupný ve středu 4. 11. 2020)

#3_____11. 11. 2020____16:30

Miroslav Vodrážka — Výtvarné umění a jeho subverzní role v období normalizace
— hudebník, feminista a filosof chaosu. V 70. a 80. letech byl v komunistickém Československu součástí undergroundové kultury a podílel se na vydávání samizdatového časopisu Vokno. Ve svém pražském bytě spoluorganizoval bytový semináře, kulturní představení i konspirační schůzky mluvčích Charty 77.
Po pádu komunistického režimu se v 90. letech stal členem Nadace Gender Studies v Praze a otvíral v médiích feministickou diskuzi. Publikoval například Feministické rozhovory o "tajných službách" (1996), filosofické eseje Chaokracie (1997), Decivilizace (2007),  Manifest existenciálních dějin (2011), Filosofii tělesnosti dějin (2013), Rozumí české ženy vlastní historii? (2017). Dále knihy o výtvarném umění  Intimní exprese - osud a dílo Julia Pelikána (1887-1969) v dramatu 20. století (2018) a Výtvarné umění a jeho subverzní role v období normalizace (2019). V roce 2019 vydal feministickou poému Šepoty luny.
 
Je autorem několika hudebních undergroundových dokumentů z 80. let, například hudební nahrávky s tragicky zesnulým zpěvákem Petrem Mukem pod názvem UNDERGROUND TEMPLE STORY (g.parrot 2015) a BRATŘI (g.parrot 2016) a alternativních hudebních projektů CARMINA FEMINA (popron music 2006), CHAOSMOS & PSYCHOCHAOS (Guerilla records, 2016).
 
Je držitelem ocenění za svobodu a demokracii Ceny Václava Bendy (2011) a státního ocenění jako účastník odboje a odporu proti komunismu (2014). Je členem badatelského Centra pro dokumentaci totalitních režimů.
 
 
 
 

#4_____18. 11. 2020____16:30

Hannes Egger — Vše se změnilo – nic se nezměnilo

— Představení vybraných projektů autora a jeho výstavy připravené pro Dům umění Ústí nad Labem

— Hannes Egger je italský umělec, který se zaměřuje na tvorbu interaktivních participačních uměleckých děl akcentujících různorodé historické a společenské otázky.

SLEDOVAT PŘEDNÁŠKU

 

#5_____25. 11. 2020____16:30

Zdeno Kolesár — Odpovědně = škaredě a nudně?
— Poznámky k výstavní prezentaci udržitelného designu.

Profesor Zdeno Kolesár je teoretikem a historikem designu, který pedagogicky působí na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

SLEDOVAT PŘEDNÁŠKU

#6____2. 12. 2020____16:30

Jiří Černický v rozhovoru s Michalem Kolečkem — JAK PŘEDĚLAT JADERNÝ REAKTOR NA VARHANY?

Jiří Černický je klíčovou osobností současného českého výtvarného umění, přičemž jeho podobu zásadním způsobem spoluformuje již od počátku devadesátých let minulého století. Od roku 2009 Jiří Černický vede Ateliér malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. 

Facebooková událost

SLEDOVAT PŘEDNÁŠKU

#7_____9. 12. 2020____16:30

Kristýna a Marek Milde — Vztahy, Vzory, Konstelace 

SLEDOVAT PŘEDNÁŠKU

www.mildeart.com

— České umělecké duo žijící v New Yorském Brooklynu, budou mluvit o svých projektech, které se zabývají problematikou odcizení současného životního stylu od širšího environmentálního kontextu. Jejich interdisciplinární práce zahrnuje sochy, instalace a situační intervence.  

Ve své tvorbě Mildeovi často zkoumají specifická místa a situace, sbírají informace a materiály, které pak interpretuji do formy netradičních archivů.  Přezkoumávají současná enviromentální témata jako je vztah k místu, domovu a veřejnému prostoru a zaměřují se na navázání ztracených spojení běžné denní reality s přírodou a širším kontextem životního prostředí. 

Působí mezinárodně, vystavovali na řadě samostatných i skupinových výstav například v MoMA Studio, Queens Muzeum, NURTURE art, EFA Project Space, Smack Mellon Gallery, MOCA Hudson, Temple Contemporary. V České republice např. v DOX, Galerie Futura, Meet Factory a Karlín Studios. V roce 2019 Milde vyhráli první cenu v kolaboraci v Tete-a-Tete v MOCA Westport, NY.  

Byla jim udělena řada prestižních uměleckých rezidencí Art Omi, ISCP, Queens Museum, LMCC Process Space NYC, EFA Shift, A - Z West Residency v Kalifornii, a Russell Wright Design Center, Garrison, NY. Jejich práce byly prezentovány v mediích jako New York Times, Brooklyn Rail, Flashart, Hyperallergic, Arttribune, Designboom, Artyčok TV, Česká Televize a Český Rozhlas.