ČELEM K UMĚNÍ / FUDSTREAM 20/21

Grafické zpracování: Adéla Bierbaumer 

Přednáškový cyklus i v tomto semestru bude probíhat on-line každou středu v odpoledních hodinách.

Protože není v současné situaci možné stanovit pevný program, budou jednotliví přednášející oznamováni vždy s několikadenním předstihem.

Link na stream najdete vždy na stránkách www / facebook / instagram

#1_____21. 10. 2020____16:30

Petr FischerNorma, Situace, Dílo
filozof, novinář a bývalý ředitel stanice Český rozhlas Vltava  

Facebooková událost

PREZENTACE

SLEDOVAT PŘEDNÁŠKU

#2_____4. 11. 2020____16:30

Vít HavránekKdo a proč (ne)potřebuje další bienále? První edice bienále Ve věci umění. 
— Teoretik a kurátor současného umění, kurátor tranzit.cz a prorektor Akademie výtvarných umění v Praze

Před konáním první edice bienále Ve věci umění, které organizuje tranzit.cz, její kurátoři (Vít Havránek, Tereza Stejskalová) zorganizovali dvě mezinárodní sympozia na téma "bienalizace" a téma publika. Zmíním se o některých inspiracích i kritikách, jež v příspěvcích a debatách zazněly. V praktické rovině přineslo první sympozium bližší spolupráci mezi bienálemi ve Varšavě, Kyjevě, Budapešti a Praze a vytvoření aliance, kterou krátce představím. Virtuálně projdeme výstavami v Městské knihovně a Pražské tržnici s detailnějším představením některých prací a čas na závěr bude věnován otázkám a připomínkám. Čelem k umění - Pojď blíž.

Facebooková událost

PREZENTACE

SLEDOVAT PŘEDNÁŠKU

(odkaz bude přístupný ve středu 4. 11. 2020)

#3_____11. 11. 2020____16:30

Miroslav Vodrážka — Výtvarné umění a jeho subverzní role v období normalizace
— hudebník, feminista a filosof chaosu. V 70. a 80. letech byl v komunistickém Československu součástí undergroundové kultury a podílel se na vydávání samizdatového časopisu Vokno. Ve svém pražském bytě spoluorganizoval bytový semináře, kulturní představení i konspirační schůzky mluvčích Charty 77.
Po pádu komunistického režimu se v 90. letech stal členem Nadace Gender Studies v Praze a otvíral v médiích feministickou diskuzi. Publikoval například Feministické rozhovory o "tajných službách" (1996), filosofické eseje Chaokracie (1997), Decivilizace (2007),  Manifest existenciálních dějin (2011), Filosofii tělesnosti dějin (2013), Rozumí české ženy vlastní historii? (2017). Dále knihy o výtvarném umění  Intimní exprese - osud a dílo Julia Pelikána (1887-1969) v dramatu 20. století (2018) a Výtvarné umění a jeho subverzní role v období normalizace (2019). V roce 2019 vydal feministickou poému Šepoty luny.
 
Je autorem několika hudebních undergroundových dokumentů z 80. let, například hudební nahrávky s tragicky zesnulým zpěvákem Petrem Mukem pod názvem UNDERGROUND TEMPLE STORY (g.parrot 2015) a BRATŘI (g.parrot 2016) a alternativních hudebních projektů CARMINA FEMINA (popron music 2006), CHAOSMOS & PSYCHOCHAOS (Guerilla records, 2016).
 
Je držitelem ocenění za svobodu a demokracii Ceny Václava Bendy (2011) a státního ocenění jako účastník odboje a odporu proti komunismu (2014). Je členem badatelského Centra pro dokumentaci totalitních režimů.
 
 
 
 

#4_____18. 11. 2020____16:30

Hannes Egger — Vše se změnilo – nic se nezměnilo

— Představení vybraných projektů autora a jeho výstavy připravené pro Dům umění Ústí nad Labem

— Hannes Egger je italský umělec, který se zaměřuje na tvorbu interaktivních participačních uměleckých děl akcentujících různorodé historické a společenské otázky.

SLEDOVAT PŘEDNÁŠKU

#5_____25. 11. 2020____16:30

Zdeno Kolesár — Odpovědně = škaredě a nudně?
— Poznámky k výstavní prezentaci udržitelného designu.

Profesor Zdeno Kolesár je teoretikem a historikem designu, který pedagogicky působí na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

SLEDOVAT PŘEDNÁŠKU

#6____2. 12. 2020____16:30

Jiří Černický — rozhovor s prof. Michalem Kolečkem o současné tvorbě

— Český vizuální umělec, tvůrce experimentálních a intermediálních projektů. Ve své tvorbě se často pohybuje v prostorech mezi médii, kdy není zřejmé, o převahu jakého média se jedná, zda jde například o videoart, vizuální poezii nebo fotografii atd. V jeho práci se objevuje sociálně politická angažovanost a překračování společenských tabu.

#7_____9. 12. 2020____16:30

Kristýna a Marek Milde — Vztahy, Vzory, Konstelace 

— České umělecké duo žijící v New Yorském Brooklynu, budou mluvit o svých projektech, které se zabývají problematikou odcizení současného životního stylu od širšího environmentálního kontextu. Jejich interdisciplinární práce zahrnuje sochy, instalace a situační intervence.  

Ve své tvorbě Mildovi často zkoumají specifická místa a situace, sbírají informace a materiály, které pak interpretuji do formy netradičních archivů.  Přezkoumávají současná enviromentální témata jako je vztah k místu, domovu a veřejnému prostoru a fokusuji na navázání ztracených spojení běžné denní reality s přírodou a širším kontextem životního prostředí. 

Působí mezinárodně, vystavovali na řadě samostatných i skupinových výstav například v MoMA Studio, Queens Muzeum, NURTURE art, EFA Project Space, Smack Mellon Gallery, MOCA Hudson, Temple Contemporary. V České republice např v DOX, Galerie Futura, Meet Factory a Karlín Studios. V roce 2019 Milde vyhrali první cenu v kolaboraci v Tete-a-Tete v MOCA Westport, NY.  

Byla jim udělena řada prestižních uměleckých rezidencí Art Omi, ISCP, Queens Museum, LMCC Process Space NYC, EFA Shift, A - Z West Residency v Kalifornii, a Russell Wright Design Center, Garrison, NY. Jejich práce byly prezentovány v mediích jako New York Times, Brooklyn Rail, Flashart, Hyperallergic, Arttribune, Designboom, Artyčok TV, Česká Televize a Český Rozhlas. 
www.mildeart.com