ČELEM K UMĚNÍ / FUDSTREAM 20/21

Grafické zpracování: Adéla Bierbaumer 

Přednáškový cyklus i v tomto semestru bude probíhat on-line každou středu v odpoledních hodinách.

Protože není v současné situaci možné stanovit pevný program, budou jednotliví přednášející oznamováni vždy s několikadenním předstihem.

Link na stream najdete vždy na stránkách www / facebook / instagram

#1_____21. 10. 2020____16:30

Petr FischerNorma, Situace, Dílo
filozof, novinář a bývalý ředitel stanice Český rozhlas Vltava  

Facebooková událost

PREZENTACE

SLEDOVAT PŘEDNÁŠKU

#2_____4. 11. 2020____16:30

Vít Havránek — Kdo a proč (ne)potřebuje další bienále? První edice bienále Ve věci umění. 
— Teoretik a kurátor současného umění, kurátor tranzit.cz a prorektor Akademie výtvarných umění v Praze

Před konáním první edice bienále Ve věci umění, které organizuje tranzit.cz, její kurátoři (Vít Havránek, Tereza Stejskalová) zorganizovali dvě mezinárodní sympozia na téma "bienalizace" a téma publika. Zmíním se o některých inspiracích i kritikách, jež v příspěvcích a debatách zazněly. V praktické rovině přineslo první sympozium bližší spolupráci mezi bienálemi ve Varšavě, Kyjevě, Budapešti a Praze a vytvoření aliance, kterou krátce představím. Virtuálně projdeme výstavami v Městské knihovně a Pražské tržnici s detailnějším představením některých prací a čas na závěr bude věnován otázkám a připomínkám. Čelem k umění - Pojď blíž.

Facebooková událost

SLEDOVAT PŘEDNÁŠKU

(odkaz bude přístupný ve středu 4. 11. 2020)