Ateliér Design interiéru má nové vedení

Představujeme vám nového vedoucího ateliéru prof. ak. arch. Jiřího Pelcla a odbornou asistentku MgA. Kateřinu Bartošovou. 

⁠Prof. ak. arch. Jiří Pelcl je výraznou osobností působící na poli architektury a designu v České republice a v zahraničí. Studoval a následně přednášel na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde byl v letech 2002 — 2005 rektorem. Vedle praktické činnosti se zabývá teorií designu, publikuje a pohostinsky přednáší na domácích a zahraničních vysokých školách jako jsou Rietveld Academy Amsterdam, University of California Berkeley, RCA Londýn, Yale University, ENSDI Paříž a SCIARCH Los Angeles. Realizoval řadu interiérů prestižních objektů, interiéry pro prezidenta Václava Havla na Pražském hradě, velvyslanectví v Římě, Pretorii, Český dům v Malmö a jiné. Jeho práce jsou zastoupeny ve významných evropských i světových muzeích designu, například v Muzeu moderního umění v New Yorku. 

MgA. Kateřina Bartošová získala základy v oboru design interiéru u profesora ak. arch. Jana Fišera na FUD UJEP. Absolvovala roční zahraniční stáž v Gentu v Belgii na Sint Lucas Architectuur, obor interiérová architektura, během které absolvovala i pracovní stáž v architektonickém studiu Graux & Baeyens Architecten, kde se poprvé dotkla práce, která jí živí dodnes – práce na projektech zejména soukromých interiérů. Magisterské studium dokončila pod vedením profesora Jiřího Pelcla na UMPRUM v Praze. Pracovní zkušenosti získala mimo jiné v ateliéru Reného Šulce, kde měla možnost spolupracovat např. na návrzích pro výrobce Lucis či TON. Pracuje také na projektech veřejných interiérů, jako je interiér sportovní haly a bytového domu, návrhy pro město Most, brož pro radost, spolupráce s Veřejným sálem Hraničář, návrhy rekonstrukcí i novostaveb v Ústí nad Labem, Nymburce, Vrchlabí či Praze.