Galerie Rampa

Galerie Rampa je výstavním prostorem Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Výstavní program na celý akademický rok má vždy na starosti část druhého ročníku magisterského oboru Kurátorská studia. Koncepce galerie je zaměřena na prezentaci mladého českého umění.

V roce 2021 dočasně přebírají kurátorskou štafetu studenti 1. ročníku navazujících magisterských studií na fakultě, a to na základě vyhlášeného open call v předmětu Marketing, jenž vyučuje dr. Adéla Machová. Tematický koncept nese titul TVÁŘÍ V TVÁŘ. V roce 2022 bude výstavní prostor předám opět studentům 2. ročníku oboru Kurátorská studia.

Téma „TVÁŘÍ V TVÁŘ“ vyjadřuje společenský moment (pozici), kdy dva mohou vést dialog, rozhovor, konzultaci, ale také může být řešen konflikt, odehrávat se slovní přestřelka, nebo jeden druhému nastavují zrcadlo poznání či se vzájemně inspirují, doplňují, odlišují, motivují atd. Téma s sebou přináší motiv souvislosti i protikladu. Jeden prostor pro dva autory, kteří stojí vedle sebe – proti sobě – nad sebou, možnostem výchozí pozice se meze nekladou.

Od roku 2019 jsou kurátorkami Galerie Rampa jsou 3Kurátorky ve složení Kristýna Hájková, Alžběta Horáčková a Diana Kněžínková, které v rámci své kurátorské koncepce prezentují cyklus material times.
Každá z výstav cyklu material times, se věnuje konkrétnímu materiálu, představenému skrze díla jednotlivých současných umělců. Návrat od konceptu k formě způsobil, že jsme v posledním desetiletí zažili kompletní rematerializaci umělecké tvorby. Důsledkem odhmotnění současného světa a komplikovaných sociálních vazeb je výsledná touha po zkratkovitosti vyjadřování. Prezentované současné vizuální umění svou instalací odkazuje k scénografii. Nedílnou součástí materiálového vyjádření je i symbolika odkazující na kulturní fenomény, které jsou interpretovány zcela individuálně.

Pohled do expozice aktuální výstavy

Výstavní program

Sezóna 2021
/ kurátoři studenti 1. roč. navazujícího magistreského studia na FUD (Design, Výtvarná umění) – kurátorské téma výstav TVÁŘÍ V TVÁŘ

Spor o existenci samoplození
Barbora Müllerová & Klára Zahrádková
výstava ilustrace
20. 5. – 18. 6. 2021
o výstavě
Výstava Spor o existenci samoplození uvádí do dialogu dvě české ilustrátorky, které mají svůj osobitý styl a médium ilustrace využívají k vyjádření svých myšlenek a názorů. Obě autorky pojí vztah k přírodě a jistá dávka humoru, který se odráží v jejich tvorbě. Na jejich práci lze dobře vidět, že ilustrace není pouhým vizuálním doplněním textu, nýbrž se jedná o samostatný vyjadřovací prostředek a fungovat může nejen na papíře. Výstavu připravili studenti 1. ročníku navazujícího magisterského oboru v rámci předmětu Marketing I. – Barbora Němcová, Yana Korzhova, Evgeniya Kosykh, Oleg Pavlikov, pod supervizí Adély Machové.
událost na fc

Bits of Landscapes
Daniel Hanzlík & Johannes W. Goethe

říjen – listopad 2021

 

Sezóna 2020-2021 / 3Kurátorky:

PROMĚNY I Nikol Vavříková
od 3. 3. 2021
POMEZÍ I Jana Svobodová
13. 2. - 28. 4. 2020
ATTENTION PEOPLE I Dana Bartoníčková
17. 10. - 29. 11. 2019
SAKURAJIMA I Radek Směták
17. 10. - 29. 11. 2019

KONTAKTY

E-mail I info@3kuratorky.cz / adela.machova@ujep.cz
Facebook I Galerie Rampa 
ArtMap I Galerie Rampa
Adresa I Fakulta umění a designu UJEP, 4. patro, Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem