Galerie Rampa

VÝSTAVNÍ PROSTOR FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM.

Výstavní program na celý akademický rok má vždy na starosti část druhého ročníku magisterského oboru Kurátorská studia. Koncepce galerie je zaměřena na prezentaci mladého českého umění, v tomto roce zejména studentek a studentů FUD UJEP.

Výstavní program 2023/24

V roce 2023 a 2024 se kurátory Galerie Rampa stávají Miriam Kulmová a Dominik Kobeda.

Během sezóny 2023/2024 galerie představí dvě samostatné na sebe nenavazující výstavy. První výstava nazvaná Bod zlomu proběhne od 11.10. do 22.11.2023. Druhá výstava bude zahájena v únoru 2024. Více informací bude zveřejněno.


Bod Zlomu

Výstava Bod zlomu v Galerie Rampa představí tvorbu studentů Fakulty umění a designu UJEP zastupující ateliéry interaktivní média, přírodní materiály a sklo. Bod zlomu vnímají autoři v konstrukci, dekonstrukci a deformaci. V chápání objemu, dynamických momentů, kontrastů a lidských intervencí. Na jedné straně se zlomem pracují jako s fyzikálním jevem, kde při tvorbě uměleckých děl zkoumají chování využitých materiálu pomocí gravitace. Na straně druhé stojí proces, při kterém je divák vyprovokován k porozumění zobrazených exemplifikací. Každé z děl svým jedinečným způsobem reflektuje práci s fyzickou či virtuální hmotou, která zpochybňuje divákovo chápání a vystavená díla zde vytváří svoje vlastní reality.

Skrz prsty

Výstava Skrz prsty je druhým výstavním projektem Galerie Rampa v sezoně 2023/2024, který tentokrát přináší tvorbu dvou studentek Fakulty umění a designu studujících v ateliérech Time-Based Media a Digitální média. Autorky prostřednictvím děl zachycují svůj přístup k chápání sebe samých, vnímání jedince ve společnosti, jeho křehkosti, víry a názoru. Díla vyzývají k zamyšlení se nad tím, jak se jednotlivci formují ve vztahu k okolnímu světu a jaký vliv má naše vnímání a chování na naše okolí. Z odlišných perspektiv uvažují o vlastní moci, prožitcích i vzorcích chování, kdy v centru dění stojí člověk čelící své vlastní budoucnosti.

Pohled do galerie

KONTAKTY


Kurátorský tým / Miriam Kulmová a Dominik Kobeda

galerie.rampa@gmail.com
Facebook
Instagram
ArtMap

Adresa 
Fakulta umění a designu UJEP, 4. patro,
Pasteurova 9,
400 96 Ústí nad Labem

Otevřeno každou středu 10:00 — 20:00

Novinky

Fluidní společnost / Galerie Rampa

Srdečně vás zveme na vernisáž druhé výstavy s názvem Fluidní společnost z výstavního cyklu V případě změny, která proběhne ve středu 12. 4. 2023 od 18:00 hodin v Galerii Rampa.

Tekoucí identity / Galerie Rampa

Dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž výstavy Tekoucí identity, která proběhne ve středu 1. 3. 2023 od 18:30 hodin v Galerii Rampa. Výstava představí díla autorek a autorů pocházejících z Fakulty umění a designu UJEP, kterými jsou Lucie Kolečkářová, Petr Kubáč, Anna Minářová, Nela Neubauerová.