Lenka Sýkorová

doc. Mgr. Lenka SÝKOROVÁ, Ph.D (*1977, Praha) je historičkou umění, kritičkou a nezávislou kurátorkou současného výtvarného umění. Vystudovala obor Dějiny umění na FF UK v Praze, 2008 a doktorandské studium na FUD UJEP v Ústí nad Labem, 2012. Obhájila habilitační řízení na FUD UJEP v Ústí nad Labem v roce 2022.

Od roku 2004 kurátorsky vede Galerii Altán Klamovka v Praze. Autorka projektu Czech Action Galleries. Více actiongalleries.info nebo v publikaci Konečně spolu. Česká nezávislá galerijní scéna 1990–2011 a Nezávislé kurátorství ve volném čase. Od roku 2014 se zaměřuje na médium kresby. Více v publikaci Postkonceptuální přesahy v české kresbě.

Je spoluautorkou mezinárodního projektu Virtuální bienále Praha se zaměřením na význam autorského plakátu v oblasti sociálních témat. Kurátorsky připravila výstavy v České republice – Dům umění města Brna, 2016, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 2017, Oblastní galerie Lázně v Liberci, 2018–2022, na Slovensku – Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného umenia, 2017, v Číně – Pingyao Modern Engineering Technology School Gallery, Pingyao, Shanxi, 2018, ve Švédsku – Supermarket Independent Art Fair, Stockholm, 2022 a 2023, v Litvě – Artifex, Vilnius, 2022, v Rakousku – Galerie Chobot, Vídeň, 2022 a v USA – Durden and Ray Gallery, Los Angeles, 2023 a TRYST – Torrance Art Museum, Los Angeles. V letech 2009–2011 přednášela na FaVU VUT v Brně. Od roku 2009 působí na KDTU FUD UJEP v Ústí nad Labem. V letech 2018–2019 absolvovala půlroční výzkumnou mobilitu v rámci projektu OP VVV U21 – Kvalitní lidské zdroje pro posílení mezinárodního prostředí v Bratislavě na Slovensku. Na podzim roku 2018 vedla přednášky a workshopy na akademiích výtvarného umění v Číně se zaměřením na kresbu a grafický design.

Kurátor: Galerie Altán Klamovka, Praha, od roku 2004
Externí kurátor: Oblastní galerie Liberec, 2018–2022
Web: www.aug.cz

Výběr odborných činností:

Stáž – Výzkum mezinárodní mobility v rámci projektu U21 – Kvalitní lidské zdroje pro posílení mezinárodního prostředí, na Katedře teorie a dějin umění, Akademie výtvarných umění a designu, Bratislava, Slovensko, 2018 / 9–10, 2019/1–2, 2019 / 5–6.
Výuka – mezinárodní mobilita: vedení přednášek a seminářů v Číně, Beijing Institute of Graphic Communication, Peking, 3. 11. 2018, Shandong University of Arts & Design, Jinan, 6–11.11 2018, Hebei Academy of Fine Arts, Hebei, 11.11.–24.11.2018, Academy of Fine Arts of Shanxi University, Taiyuan, 30.11.–8.12.2018.
Řešitelka – od roku 2021 projekt PPSŘ Rozšíření a zkvalitnění vzdělávání realizovaného formou blended learning na FUD

Bibliografie – monografie:

SÝKOROVÁ, Lenka (ed.) Drawing as a non verbal  communication tool: Virtual Bienale Prague. Praha, FUD UJEP, Londýn, PUNO PRESS, 2020. ISBN 978-80-7561-279-3 (e-book. FAD at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem). ISBN 978-1- 9160592-5-2 (PUNNO Press, London). DOI:10.21062/B/DNC T/2021.01.
Ke stažení zde: https://arl.ujep.cz/arl-ujep/cs/detail-ujep_us_cat-0290131-Drawing-as-a-nonverbal-communication-tool-Virtual-biennale-Prague/

SÝKOROVÁ, L. Nezávislé kurátorství ve volném čase. FUD UJEP, Ústí nad Labem, 2016, 150 s. ISBN 978-80-7561-028-7. (recenzovaná publikace) – česky a anglicky

SÝKOROVÁ, L. Postkonceptuální přesahy v české kresbě (ed.). FUD UJEP, Ústí nad Labem, 2015, 160 s. ISBN 978-80-7414-956-6. (recenzovaná publikace)

SÝKOROVÁ, L. Konečně spolu: Česká nezávislá galerijní scéna 1990–2011 (ed.). FUD UJEP, Ústí nad Labem, 2011, 304 s. ISBN 978-80-7414-419-6. (recenzovaná publikace)

Od roku 2004 kurátorsky vede Galerii Altán Klamovka v Praze. Autorka projektu Czech Action Galleries. Více actiongalleries.info nebo v publikaci Konečně spolu. Česká nezávislá galerijní scéna 1990–2011 a Nezávislé kurátorství ve volném čase. Od roku 2014 se zaměřuje na médium kresby. Více v publikaci Postkonceptuální přesahy v české kresbě.

Read about Lenka Sýkorová in English language.

Kontakt:
lenka.sykor@email.cz