Adéla Machová

vedoucí Katedry dějin a teorie umění
odborná asistentka
výkonná produkční Domu umění Ústí nad Labem
předsedkyně Akademického senátu FUD UJEP

Kontakt

Konzultační hodiny

ST 9.00—11.00 a dle individuální dohody

Předměty

 • Produkce a komunikace I, II
 • Produkce a marketing kultury (kur.st.)
 • Management užit. umění I, II
 • Management a právo I, II
 • Typologie výstavního prostoru (kur.st)
 • Public Relations; Fundraising (kur.st.)
 • Marketing I, II
 • Teorie a organizace socio-ekonomických vztahů v kulturních institucích (VK)
 • Kurátorské strategie I, II
 • Ekonomika neziskových organizací (kurát.st.)
 • Umělecké dílo ve veřejném prostoru

Portfolio

MgA. Adéla Machová, PhD. je odbornou asistentkou na Katedře dějin a teorie umění na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, zaměřuje se na kulturní marketing, fundraising, management a kurátorské strategie.

Vystudovala magisterský obor Kurátorská studia na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a navázala doktorským studiem v oboru Vizuální komunikace, které úspěšně dokončila v roce 2018 obhajobou disertační práce Umění, interpretace, vizuální komunikace – Kurátorský přístup.

V odborné práci se věnuje arts managementu a prezentaci současného výtvarného umění, kde se zabývá prostorovou tvorbou (objekty, umělecké instalace, nová média) a fotografií. Ve své tvůrčí kurátorské činnosti se zabývá interpretací a socializací současného výtvarného umění s důrazem kladeným na umělecké aktivity mladších tvůrců a také umělců spjatých s ústeckým regionem. Její iniciativa směřuje k vytváření stimulů vedoucích ke kontextualizaci tvorby místních autorů. Pro akademického malíře a profesora Jaroslava Prášila uspořádala tři samostatné výstavy: v Topičově salonu v Praze (Jemná matérie, 2018), v Galerii Josefa Lieslera v Železném Brodě (Pozdrav Brodu, 2019) a v Muzeu v přírodě v Zubrnicích („Radosti“, 2019).

V Domě umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu UJEP zajišťuje kulturní a projektový management a je kurátorkou Galerie 2, v níž od roku 2016 uspořádala řadu sólových výstav — pro Maryam Mohammadi, Aleše Loziaka, Michaelu Labudovou, Sylvu Francovou, Jaroslava Prokeše, Katarínu Hládekovou, Evu Pejchalovou. V roce 2020 zrealizovala v hlavním sále Domu umění mezinárodní skupinovou výstavu Vize obrazu / Vision of Image.

Z dalších kurátorských aktivit lze zmínit například projekt Sluchová pole pro Experimentální prostor Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře (2015), skupinovou výstavu Osobní krajina ve Výstavní síni Atrium v Praze (2017), výstavu Vize obrazu v Domě umění Ústí nad Labem (2020) nebo sam. výstavu Záznamy umělce Jana Krtičky (2022). Připravila i menší výstavní projekty pro zahraniční galerijní instituce, například v italské Maceratě samostatnou výstavu Aleš Loziak – Opportunities (2019) nebo skupinovou výstavu Capture a Moment v New Yorku (2012).

Výběr z publikační činnosti:

 • MACHOVÁ, Adéla. Curator of Contemporary Art and the Public Space. In: Theoretical Basis of Visuality from Intercultural Perspective. Sborník konference, kolektiv autorů, Štětín (Polsko), PUNO PRESS, London, 2018, s. 140–157.
 • MACHOVÁ, Adéla. V nekonečném dialogu mezi minulostí a současností. In: Prostor Zlín, recenzovaný časopis, č. 3/2016. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění, 2016, s. 24–27.
 • MACHOVÁ, Adéla. Ze středu ven – reflexe regionální umělecké tvorby mezi lety 1985-2010. In: Prostor Zlín, recenzovaný časopis, č. 3/2016. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2016, s. 2–8.
 • MACHOVÁ, Adéla. Alegorie a interpretace současného uměleckého díla. In: KOLEČEK, Michal (ed.). Čelem k umění, Ústí nad Labem: UJEP, 2015.
 • MACHOVÁ, Adéla, VESELÁ, Romana. Umění a instituce – dva pohledy do liberecké scény. In: KOLEČEK, Michal (ed.). Ze středu ven, Umění regionů 1985-2010. Ústí nad Labem: FUD UJEP a ZPČ, 2014. ISBN 978-80-7414-786-9, s. 190–208, 211–215.
 • HRUŠKOVÁ, Adéla (ed.). Objekt zájmu. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu UJEP, 2012. ISBN 978-80-7414-547-6.
 • HRUŠKOVÁ, Adéla. Nová média a současná regionální tvorba. In: KOLEČEK, Michal (ed.). Paralelní historie. Ústí n. L.: FUD UJEP, 2012. ISBN 978-80-7414-423-3, s. 49–50.

V letech 2017-2022 byla spoluřešitelkou mezinárodního výzkumného projetu TICASS (Technologies of Imaging in Communication, Art and Social Sciencies) financováno z programu Evropské Unie Horizon 2020 výzkum a inovace (grantová dohoda č. 734602; www.ticass.eu).

About Adéla Machová in English language