KANDIDÁTNÍ LISTINA – VOLBY DĚKANA FUD UJEP

Komise pro volbu děkana zpracovala a zkontrolovala dva dodané návrhy, které obsahovaly identický návrh kandidáta na funkci děkana FUD UJEP. Předsedkyně AS FUD UJEP informuje akademickou obec fakulty, že kandidátem na funkci děkana FUD UJEP se stává prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D..

→ Kandidátní listina

Zde si můžete prohlédnout:

Volební program / Electoral Programme 

CV kandidátky na děkana FUD UJEP

AS FUD UJEP svolá na středu 9. 11. 2022 akademickou obec fakulty (čas bude upřesněn), a to za účelem představení kandidáta na jmenování děkanem Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Volba děkana proběhne 16. 11. 2022 na řádném zasedání AS FUD UJEP od 15:00.

Adéla Machová, předsedkyně AS FUD UJEP, v Ústí nad Labem dne 8. 10. 2022