Letní škola FUD 2019

LETNÍ ŠKOLA 2019
19.—25. 8.

FOTOGALERIE

Fakulta umění a designu pořádá první ročník LETNÍ ŠKOLY, při které veřejnosti otevře osm intenzivních týdenních kurzů napříč všemi obory.

Využijte jedinečnou příležitost, jak strávit prázdninový týden v kreativním prostředí s odborníky v oboru a přitom získat či prohloubit své praktické zkušenosti v řadě uměleckých oborů.

Kurzy jsou vhodné nejen jako příprava na přijímací zkoušky na umělecky zaměřené vysoké školy, ale také pro širokou veřejnost se zájmem o umění (spodní věková hranice 17 let).

Úspěšní absolventi kurzů získají osvědčení o absolvování.


NABÍDKA WORKSHOPŮ

Workshopy jsou omezeny na maximální počet 10 účastníků.

1______________________FOTOGRAFIE / KDO JE TADY FOTOGRAF?
současné způsoby fotografické tvorby aneb co vás nenaučí na běžném fotokurzu

Lektoři:
MgA. Jiří Dvořák
MgA. Silvie Milková, Ph.D.
MgA. Aleš Loziak

Kurz je určen pro začátečníky i pokročilé, pro uchazeče o studium na umělecké škole, pro amatéry s hlubším zájmem o fotografii

Co nabízíme?
Teoretické přednášky a praktické dílny, kde se účastníci seznámí se současnou podobou fotografické tvorby. Individuální přístup k jednotlivým účastníkům podle jejich tematického zaměření na volnou i užitou fotografii.

Co je cílem kurzu?
Snahou je představit posluchači způsoby vyjadřování prostřednictvím fotografického jazyka. Výsledkem bude realizace vlastního výstavního fotografického souboru nebo soubor reklamních fotografií.

Přednášky a dílny
Skladba praktických dílen a přednášek bude upravena dle aktuálních požadavků účastníků kurzu.

Teoretické přednášky
Světová fotografie 20. st. – významní autoři a jejich tvůrčí přístupy.
Podoby současné fotografie 20. st. – aktuální tendence, proměny estetiky s příchodem digitálních technologií a nových médií.
Skladba fotografIckého souboru, fotografická esej (příběh).
Jak připravit portfolio.
Jak se vyznat ve fotografické záplavě současného světa.

Praktické dílny
Exponometrie – ovládání fotoaparátu, správné nastavení expozice snímku pro aplikace ve studiu i v plenéru.
Základní práce s umělým světlem – způsoby svícení podle typu objektu, portrét, zátiší, produkt. Způsoby svícení podle povrchu a tvaru.
Konkrétní nastavení osvětlení podle záměru účastníka.

2______________________Digitální média / GreenScreenTeam
Nejste spokojeni s realitou takovou, jaká je? Upravte si ji podle sebe.

Lektoři:
doc. Mgr. Michaela Thelenová
MgA. Radek Jandera, Ph.D.

Letní dílna ateliéru Digitální média bude založena na práci s klíčovacím pozadím. Ústí nad Labem hledá svou image. Ať už jako jeho obyvatel nebo návštěvník, můžeš se pokusit hravou formou ovlivnit význam hotového (foto, video) záběru. Manipulované záběry by v případě návštěvníků vycházely z jejich prvních dojmů, v případě domácích obyvatel z vlastní dlouhodobé zkušenosti. Po společném zhodnocení donesených záběrů, bychom uvažovali o posunutí, vylepšení jejich významů doklíčováním autora nebo dalších osob, nových objektů.

Součástí programu bude společný výlet po Ústí a jeho okolí.
Dílna bude zařazena jako doprovodný program výstavy ateliéru DM v pražské galerii Pragovka (13. 8. – 8. 10. 2019).

3______________________Sklo / HD189733b – Singing in the Rain
Workshop ateliéru Sklo zaměřený na práci s jejich oblíbeným materiálem i technologií – mobilní sklářská pec

Lektoři:
MgA. Marcel Mochal
MgA. Barbora Štefánková
Mga. Luba Bakičová

V prvních dnech se seznámíte s procesem výroby skla a s dalšími technikami k jeho následnému zušlechťování. Poté Vás vedoucí ateliéru MgA. Marcel Mochal z designérského studia LLEV a jeho odborná asistentka MgA. Barbora Štefánková seznámí s celým procesem navrhování a výroby. Vše zakončíme vernisáží a společnou výstavou vašich děl.

K dispozici bude mobilní sklářská pec, kde si budete moci vyzkoušet foukání a tvarování skla za tepla, vše pod dohledem a s pomocí sklářského mistra. Následné opracování a dohotovení skleněných tvarů probíhá na brusírně, kde je možnost broušení, malování, ledování, pískování, lepení a rytí skla – to vše pod odborným vedením Mga. Luby Bakičové. Účastníci letní školy mají navíc přístup do všech školních dílen na FUDu jako je třeba dřevodílna, 3D tisk, atd.

Hlavním cílem kurzu je představit Vám možnosti v rámci tohoto materiálu a to nejen na poli designu, ale i volného umění. Naučit se se sklem pracovat a pochopit zákonitosti, které jsou důležité při navrhování jakéhokoli předmětu ze skla. Skleněný déšť nás snad nečeká, je ale dobré vědět, že existuje.

4______________________Textil / Tlač too mač
Textilní desén, tisk

Lektoři:
MgA. Jan C. Lobl
MgA. Hana Coufalová

Projekt není věkově omezen, je veden vedoucím ateliéru spolu se studenty. Je zaměřen na základní způsob úpravy textilního materiálu autorským tiskem.
Student se seznámí s postupem, jak vytvořit vlastní autorský kupon – látku. Vytvoří základní desku s desénem, kterou pak následně bude tisknout na látku a naučí se sestavení tisku tak, aby na sebe navazovala a tím vznikla nekonečná metráž. Z látek se v závěru workshopu vytvoří instalace k prezentaci a látky si také účastnici odnesou domů.

5______________________Kresba / malba
Workhop je zaměřen na praktickou výuku kresby a malby. Program výuky a zadávané úkoly jsou řazeny dle náročnosti s individuálním přístupem k posluchači.

Lektoři:
MgA. Martin Kuriš, Ph.D.
doc. ak. mal. Ilja Bílek

Ve třech ateliérech FUD proběhne výuka malířských a kresebných technik jako je olejomalba, akryl, tempera a akvarel, resp. perokresba, pastel, uhel, rudka aj. Účastníci se v praxi seznámí, jak pracovat se světlem, perspektivou, proporcemi, kompozicí, linií, barvou, anatomií atd. Součástí kurzu je malba/kresba aktu ve dvou ateliérech, malba/kresba zátiší ve třetím.

Letní škola malby a kresby FUD je určena nejen těm, kteří se malbě a kresbě věnují a chtějí se v oboru dále vzdělávat, středoškolákům a uchazečům o studium na vysoké výtvarné škole, ale i zájemcům, kteří se s výtvarnou praxí teprve seznamují.

6______________________Grafický design 2 / Must have / Monsters
„Jestliže nevíte, co chcete, budete mít nakonec spoustu toho, co jste nechtěli.“
Chuck Palahniuk

Lektoři:
MgA. Michaela Labudová
MgA. Pavel Frič
fb: @monsterscz

„Must have“ = něco, co je pro nás nezbytné, co nám schází, po čem toužíme.
Výstupem workshopu bude série „must have“ plakátů. Počítáme s výlepem plakátů ve městě a jejich konfrontací s běžnou reklamou ve veřejném prostoru.
Workshop je určen pro všechny zájemce o grafický design a vizuální komunikaci. Nedílnou součástí bude seznámení s vývojem současného grafického designu. Praktická část pak posílí schopnost účastníků formulovat vlastní sdělení a vyvářet autentický vizuální jazyk a nastavit efektivní komunikaci s divákem.

7______________________Time-based Media / Virtual Reality
Vytvoř si svůj svět ve virtuálním prostoru

Vedoucí lektor:
doc. Mgr. A. Pavel Mrkus

Techničtí lektoři:
Karim Tarakji
Štěpán Kovář

Workshop provede účastníky základními postupy při modelování prostoru a objektů pro interaktivní aplikace nebo 360° video ve virtuální realitě. 3D modelování, vizualizace, stavba interaktivního herního prostředí a další potřebné postupy k vytvoření funkčního VR světa budou probíhat zejména v softwarech Blender3D a Unity. Vybavení pro VR bude k dispozici.

8______________________GD 1 / Self Logo
Vizuální identita autora

Lektoři:
prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D., Prof. h. c.
Mgr. A. Jan Hora
MgA. Jiří Toman, Ph.D.
MgA. Jakub Konupka

Ačkoliv je vizuální identita tradičně chápána jako logotyp a grafická úprava základních tiskovin, v současné vizuální komunikaci může mít mnoho různých podob, od ikony přes autorské písmo až po generativní obraz či gesto. V rámci workshopu „Self Logo“ se účastníci stanou sami sobě klientem a navrhnou vizuální identitu vyjadřující je samotné. Pod vedením zkušených lektorů (autorů vizuálních identit pro Metrostav, BESIP, Prahu 7, Univerzitu Hradec Králové, Bierocracy ad.) si účastníci projdou celým procesem vytváření a prezentace vizuální identity.

Nedílnou součástí workshopu budou i přednášky zaměřené na „soft skills“, jakými jsou prezentace, plánování a organizace práce či networking.

Výstupy workshopu mohou mít jak podobu tradičně chápané vizuální identity pro potřeby autora, tak experimentálního projektu zkoumajícího hranice grafického designu, pojetí (vizuální) identity a interdisciplinární přesahy.


Cena týdenní LETNÍ ŠKOLY FUD 2019
studenti FUD – ZDARMA
studenti středních škol – 2000 Kč / s přihláškou také odevzdají potvrzení o studiu a mladší 18 let soulhas zákonného zástupce
ostatní účastníci – 3000 Kč

Ubytování na kolejích UJEP (prosím v dotazníku uveďte zdali o ubytování stojíte či ne / ubytování není součástí ceny za workshop)

Ubytování je hrazeno zvlášť, přejete-li si zarezervovat také ubytování, zašlete společně s poplatkem za workshop také částku za ubytování. Standardně rezervujeme šest nocí.
dvoulůžkový pokoj 305 Kč za osobu na den = šest nocí 1830 Kč / os
jednolůžkový pokoj 355 Kč za osobu na den = šest nocí 2130 Kč / os

Stravování 
v prostorách FUD bude v provozu fakultní bufet FUD KLUB, dále pak univerzitní bufet 50bar v kampusu UJEP, stravování je také možné v okolních restauracích poblíž kampusu UJEP.

———————————————————————————–

Zálohu ve výši 1500 Kč je nutno zaplatit do 26. 7. 2019 na účet 100200392/0800 variabilní symbol 91 0003 01 (zadat do poznámky: jméno a příjmení, číslo workshopu, Letní škola). Doplatek pak do 15. 8. 2019.

———————————————————————————–

Program:
19. 8. / po / seznamovací den a zadání + přednáška FUD
20. 8. / út / navrhování, konzultace a realizace projektu s lektory + přednáška na téma AUTORSKÉ PRÁVO
21. 8. / st / navrhování, konzultace a realizace projektu s lektory + přednáška na téma SOUČASNÉ UMĚNÍ + kino
22. 8. / čt / navrhování, konzultace a realizace projektu s lektory + přednáška na téma SOUČASNÝ DESIGN
23. 8. / pá / dokončování projektu / příprava na výstavu
24. 8. / so / příprava na vernisáž / instalace + vernisáž / afterparty FUD
25. 8. / ne / odjezd

začátek workshopů 9—16 hod (13—14 hod pauza na oběd)
odpolední program od 18 hod (pozn. časy odpoledních programů se mohou v průběhu plánování programu změnit)

Fakulta umění a designu
Pasteurova 9
Ústí nad Labem
(kampus UJEP)

Rezervace na jednotlivé kurzy společně s vyplněnou přihláškou prosím zasílejte na adresu:
martina.liskova@ujep.cz

fb.com/fud.ujep
instagram.com/fud_ujep

LETNÍ ŠKOLA PŘIHLÁŠKA