Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Aplikovaná a reklamní fotografie

Adam Bláha

1. BcA.

Musím si zajet na chatu

digitální fotografie

Musím se podívat na tatu. V tomto souboru jsem procházel emoční cestou k poznání mého otce, vztahu k němu a vztahu k sobě.