Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Aplikovaná a reklamní fotografie

Volné téma

AARF letošní klauzurní práce rozvíjí individuální témata vybrané témat studenty. Přirozeně práce reagují na pandemickou situaci, zároveň ukazují osvojování si média fotografie, často s přesahem do dalších médií.

Ateliér

 

vedoucí
MgA. Jiří Thýn
jirithyn@gmail.com 

MgA. Václav Kopecký, Ph.D.
vaclavkopecki@gmail.com

odborný asistent
MgA. Marián Beneš
mariben@gmail.com

odborný asistent
MgA. Jiří Dvořák
jiridvorak@outlook.com

W: https://aarf.cz/
F: https://www.facebook.com/AARF.FUD