Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fotografie

Alex Fürstů

1. BcA.

Environment

Znovuobjevení místa mimo kontext starých vzpomínek v kombinaci s objevováním technických aspektů analogové fotografie.

barevná analogová fotografie
7 fotografií 37 × 45 cm

1. BcA.

Lehké mozkové disfunkce

Vizuální úvaha na téma hanby s náznakem příběhu. Cítím opravdu hanbu, nebo jen cítím, že bych ji cítit měl?

barevná digitální fotografie v kombinaci s ilustrací
8 fotografií 15 × 10 cm