Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fotografie

Název klauzurního tématu

Environment. Portrét. Ilustrace knihy. Čtverec.

Zadání klauzurní práce: Pro zimní klauzury 2021 zpracovávali studenti v každém ročníku dvě klauzurní práce, kromě zcela volného vyjádření realizovali následující zadání. První ročník se zaměřil  na environmentální téma, druhý ročník na portrét, třetí ročník měl prostřednictvím fotografií ilustrovat knihu a první ročník magisterského studia pracoval s kompozicí a tématem čtverce.

Ateliér

vedoucí
Lukáš Jasanský
l.l.jasansky@gmail.com

odborný asistent
MgA. Silvie Milková, Ph.D.
silvie.milkova@gmail.com

W: https://fud.ujep.cz/fotografie