Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Digitální média

Alexandra Naušová

1. MgA.

PIM – pen in mouth

materiál: různý

Série objektů vychází z často citované experimentální studie Fritze Stracka a hypotézy zpětné vazby obličeje. Studie popisující vytvoření umělého úsměvu pomocí vložení tužky do úst byla mnohokrát opakována, nikdy však se stejným výsledkem. Zdroje uvádí, že umělý úsměv nám zlepší náladu, navodí dobrou atmosféru a pomáhá řešit naše reálné problémy. Vytvořením zdravotnické pomůcky PIM reaguji na ne vždy úspěšnou snahu upřednostňovat dlouhodobá řešení před těmi jednoduchými. Občas přijde moment, kdy nejlepším řešením všech problémů je vložit si tužku do úst.