Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Digitální média

Téma: libovolné

Studenti ateliéru Digitální média mají možnost vybírat si z rozsáhlé nabídky volně definovaných klauzurních témat nebo přichází s vlastními návrhy. V realizacích převládají náměty čistě osobní (úzké sociální vazby na rodinné prostředí, role jednotlivce ve společnosti) i témata zabývající se aktuální společenskou problematikou (regionální specifika, ekologie, vztah reality a utopie, veřejný prostor a veřejný zájem, mediální manipulace a podobně). V průběhu uplynulého semestru byly zadány tematicky vymezené semestrální práce (1. ročník  „Rodina”, vyšší ročníky „Jezero Milada”) a někteří studenti později zadaná témata rozvinuli do konečné podoby klauzurní práce. K realizaci  záměru si studenti také zcela svobodně volí vhodné médium. Kromě videa a fotografie se objevují tradiční výtvarné techniky jako malba, grafika, dále performance, instalace nebo sochařské experimenty s neobvyklými materiály. Tentokrát, zcela překvapivě, došlo i na recitace básní.