Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Interaktivní média

Anna Gotwaldová

2. BcA.

Echo

video, 1:45 minut

Ve své práci zachycuji postavu v pohybu reprezentovanou připevněnými LED světly ve stylu motion capture dat, které ji abstrahují na hranici identifikovatelnosti. Mozek se snaží rozpoznat pohybující se předmět a sám si jej dotváří. Záplava informací si hraje s divákovým vnímáním a znejišťuje ho.