Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Interaktivní média

Cesta světla

V době těžké společenské situace a pandemické krize je nutné hledat světlo na konci tunelu. Studenti zpracovávali téma světla ze všech možných úhlů, od jeho fyzikální podstaty až ke společenským a sociálním dopadům používání světla. Důležitou částí tématu byla problematika tmy, jako opaku světla. Téma bylo voleno i s přihlédnutím k nemožnosti realizovat klauzurní práce fyzicky a nutnosti pracovat pouze v počítači, což naštěstí nová média umožňují velmi dobře. Vznikla díla většinou založená na datových projekcích nebo v médiu videoartu. Některé práce překračují promítaný elektronický obraz směrem ke světelným instalacím.

Ateliér