Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Aplikovaná a reklamní fotografie

Anna Organová

1. BcA.

МЫ

digitální fotografie

Společný dokumentární projekt o slečně trpící disociativní poruchou identity. Neberu to jako nemoc a přes svoji práci snažím se dozvědět víc o této vlastnosti.