Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Produktový design

David Šupol

3. BcA.

Automobilový design

plast
3D tisk
420 × 200 × 130 mm