Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Produktový design

Design automobilu

Zadáním klauzurních prací ateliéru Produktový design bylo vytvořit karoserii na zmenšený model vodíkového vozu. Studenti byli omezeni pouze rozměry zadaného podvozku s alternativním pohonem, proto mohli téma pojmout vlastním originálním přístupem.

Někteří vytvořili seriózní designové studie s ohledem na současný automobilový design, další se posunuli k vizionářským projektům blízké budoucnosti, pro další bylo téma východiskem pro dětskou hračku jako RC model. Studenti si během tohoto úkolu vyzkoušeli komplexní řadu potřebných designérských dovedností: od prvotního skicování, přes ruční modelování ve hmotě a následné vytvoření 3D počítačového modelu, který nakonec sami vytiskli na 3D tiskárnách.

Ateliér

vedoucí
MgA. Jan Čapek
jc@jancapek.net

odborný asistent
MgA. Jiří Bartoš
jiri.bartos@ujep.cz

W: https://designfud.cz