Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fotografie

Elis Kondelíková

1. BcA.

Environment

Znovuobjevení místa mimo kontext starých vzpomínek v kombinaci s objevováním technických aspektů analogové fotografie.

barevná analogová fotografie
7 fotografií 370 × 450 mm

––

Virtual Death

7 černobílých fotografií
86 x 56 cm, 86 x 46 cm, 48 x 113 cm, 76 x 28 cm, 28 x 30 cm, 2x 48 x 76 cm

Tento soubor jsem vypracovala na základě úvah o vedlejších příznacích dnešní doby, kdy nám samotná situace bere sociální život a vlastně jakékoliv vyhlídky do budoucna a my propadáme do stavů beznaděje, konce a zůstáváme topeni ve vlastních myšlenkách.

––