Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Aplikovaná a reklamní fotografie

Filip Švácha

2. MgA.

O podstatě světla

digitální fotografie

Noční procházka městem. Rozjímání nad světlem. Myšlenky zachycené ve slovu a obraze.