Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fotografie

František Javorský

1. BcA.

Ůstecká čumenda

Subjektivně antiavantgardně dokumentární fotografie ústeckých krás

černobílá digitální fotografie
12 fotografií 15 × 42 cm

Co sem našel

Triptych fotogramů nalezených sklíček z maloměstské skládky.

černobílý fotogram, digitální tisk
2 fotografie 70 × 50 cm
1 fotografie 100 × 75 cm