Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Digitální média

Hana Kokšalová

3. BcA.

materiál: různorodý
technika: fotografie s textem
rozměry: variabilní

Autorské intervence jsou součástí dlouhodobého procesu mapování lokality v okolí ulice U České besedy v Ústí nad Labem v rámci aktivity formující se Platformy pro urbánní kreativitu a kritiku, jejímž úkolem a činností je sledování a komunikace městské přítomnosti. Vstupy intervencí vytváří nové experimentální situace vně nejasného a zdánlivě neuspokojivého kontextu lokality.