Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Aplikovaná a reklamní fotografie

Jakub Hlaváč

2. BcA.

Klauzury

video

Slovo klauzura má více významů, jedním z nich je i označení pro klášterní prostor. Ve svém souboru jsem pracoval se sebereflexí a ironickou myšlenkou, že nás současná situace řadí do role mnichů a naše byty mění na klášterní komplexy.