Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Time-Based Media

Jan Černý

1. BcA.

Odd(L)ities

sádrové objekty

V instalaci předkládám sérii sádrových odlitků z nalezených plastových obalů jako sochařské objekty, které pouze vzdáleně odkazují k původním funkčním výrobkům.