Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Time-Based Media

Volné téma

Práce vycházejí z individuálních pozic jednotlivých studentů a jejich motivy i realizační výstupy jsou velmi různorodé. Ve svých koncepcích reagují na aktuální situaci kulturního a společenského dění, doplněné o individuální komentáře ke způsobům jejich vnímání, prožívání a rozhodování. Současně se věnují kritickému zkoumání a prověřování prostředků digitálních médií a prostředí internetu, možností autorských konfigurací, obsahových a formálních spojitostí ve vztahu k percepci audiovizuálních formátů v prostorových či performativních nastaveních.