Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fotografie

Jan Koláček

1. BcA.

Topografie vesnice

Zobrazuji vesnici jako komplexní entitu a můj pocit z ní jako z celku. Určil jsem si středobod obce a kolem něj jsem vystavěl její obraz.

černobílá analogová fotografie
5 fotografií 500 × 500 mm

Hanebnosti

Videoprezentace mapující drobné hanebnosti mého domova. Pro dokreslení jsou přiloženy citáty, které byly řečeny přímo k věci různými členy rodiny.

černobílá digitální fotografie
12 fotografií ve videoprezentaci