Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Aplikovaná a reklamní fotografie

Jan Merc

1. BcA.

Mizerka

digitální fotografie

Účelem plakátu byla chronologická ukázka různých druhů nasvícení modelu v svislé a horizontální linii a následných vykreslení stínu na modelu.