Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Time-Based Media

Jan Poš

4. BcA.

Nám vzdálený pohyb

videoprojekce v reálném čase

Vektorová grafika zobrazuje a v reálném čase vyhodnocuje proměnlivé parametry vzdálených přírodních jevů, které nemůžeme bezprostředně vnímat a prožívat.