Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Time-Based Media

Jan Poš

4. BcA.

Nám vzdálený pohyb

videoprojekce v reálném čase

Vektorová grafika zobrazuje a v reálném čase vyhodnocuje proměnlivé parametry vzdálených přírodních jevů, které nemůžeme bezprostředně vnímat a prožívat.