Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Time-Based Media

Jan Slanina

1. BcA.

Et facta est lux

audio vizuální performance

Dílo obrací hierarchii AV zážitku, v kterém je vizuál doprovodem k hudbě. Hlavním motivem je světlo jehož elektromagnetické pole ovlivňuje veškeré aspekty díla.