Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Přírodní materiály

Jaroslav Málik

1. MgA.

DĚDOVA MAČKA

slitina cínu
instalace z odlévaných cínových objektů
variabilní

Instalace se zabývá proměnou a deformací hmoty v souvislosti se ztrátou podoby a funkce objektu. Horolezecká mačka po mém dědovi z první poloviny 20. století slouží jako předobraz k šesti odlitkům. Jejich postupná destrukce vychází z myšlenky, že díky klimatickým změnám již tento objekt v místech, kde byl využíván, není třeba. Jednotlivé odlitky se proměňují od prostorové konstrukce až po plochý reliéfní tvar.