Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Přírodní materiály

Materiálová studie. Design užitečné věci. Pro šikovné ruce. Komix. Volné téma.

Pro každý ročník bylo zvoleno jiné klauzurní téma, které navazuje na předchozí zkušenosti studentů se snahou individuálně rozvíjet jejich specifické zájmy. Témata jsme pojali jako otevřené stimulační impulsy pro kreativní uvažování, kdy se význam zadání skrze diskuzi a materiálové zkoušky postupně hledá, aby se transformoval do vlastních projektů.