Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Aplikovaná a reklamní fotografie

Jesika Štantejská

1. MgA.

Upeč třeba chleba

digitální fotografie

Fotografie zobrazují trojici objektů, představující reakci na životní situace, jež nelze ovlivnit. Můj strach, bolest a vztek.