Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fotografie

Jindřich Jandečka

2. BcA.

Kontra I

Portrétní fotografie 6 současných umělců, kteří propůjčují svůj talent české hudební undergroundové scéně. Jejich portréty byli “zarámovány” jejich vlastním dílem.

5 černobílých fotografií
190 × 140 cm

Oblast 1

Instalace je manifestace fascinace místem “vytrženým z kontextu” zbytku města.

Zvukové mapování “hraničních bodů” a vším co je mezi nimi.

4 kanálová zvuková instalace s videoprojekcí