Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Aplikovaná a reklamní fotografie

Johana Chramostová

1. BcA.

Zataženo, Jasno, Polojasno

digitální fotografie

Prvotní inspirací byly fotografie Jana Svobody. Stejně jako on jsem se snažila zachytit atmosféru okamžiku. V mém souboru poukazuji na zajímavou souhru stínů, vytvářející lineární kompozice.