Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fotografie

Johanka Pošová

4. BcA.

Absence místa

interaktivní 3D kompozice 
9 fotografií

Vyfotit – zapomenout – znovu nalézt – navrátit se – znovu objevit. Soubor, založený na 360° skenech reálného prostředí, popírá důležitost fotografií pořízených v dřívější době a říká, že je právě teď zajímavější to, co bylo na úkor původního záběru přehlédnuto a zapomenuto. Vznikly nové světy, ve kterých se můžeme rozhlédnout a domýšlet si, co zůstalo skryto tentokrát.

Poděkování a uznání za technickou podporu: Pavel Matoušek a Jaromír Harna.