Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Time-Based Media

Josef Schmidt

2. BcA.

Rozpad

projekce, livestream (záznam)

Z osobních setkání se stala setkání virtuální a osobní zážitky s učivem se změnily na přísun nepřehledného množství tekutých dat v prostředí internetu.