Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Time-Based Media

Karolína Hruboňová

1. BcA.

Bortím se jako domeček z karet

video

Osobní výpověď o ztrácení a bortění se jako domeček z karet propleten dystopií a sklíčením z coronavirové doby.