Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Digitální média

Karolína Votýpková

3. BcA.

Kolem vody

video, 2:20 minut

Snažím se navrátit poetickou mystičnost rekultivovanému jezeru Milada a jeho okolí. Uměle vytvořené prostředí postrádá své přirozené pověsti či záhady, které by se přenášely dál jako lidová tradice. Naivní báseň funguje jako kouzlo pro přivolání bájné bytosti. Okolní krajinu, která je jejím domovem, vykreslují akvarelové malby.