Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fotografie

Kateřina Nová

1. BcA.

Environment

Vyvracím stereotyp tradiční české zahrady a vyzdvihuju odlišnosti v porovnání s ním.

8 barevných analogových fotografií

Postel – člověk – symbióza

Ve svém volném souboru pracuji se vztahem mezi člověkem - mnou - a jeho postelí a snažím se různými polohami znázornit různé pocity a reagovat na své momentální rozpoložení a řeším téma postele v různých rovinách.

6 fotografií